BBŽ
pomoć u kući

NAZIV POZIVA:
Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – Faza I

NAZIV PROJEKTA:
Pletenica života – Faza II

NOSITELJ PROJEKTA:
Bjelovarsko-bilogorska županija

POSREDNIČKO TIJELO RAZINE 1:
Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

POSREDNIČKO TIJELO RAZINE 2:
Hrvatski zavod za zapošljavanje,
Ured za fnanciranje ugovora i projekata Europske unije

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA / IZNOS BESPOVRATNIH
SREDSTAVA: 1.466.421,50 kuna

EU SUFINANCIRANJE PROJEKTA: 85%

SREDSTVA DRŽAVNOG PRORAČUNA RH: 15%

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 24 mjeseca,
od 23. listopada 2020. do 23. listopada 2022.


CILJEVI PROJEKTA

Naš je cilj uspostavljanjem i unapređenjem socijalnih usluga, kao što su svakodnevne aktivnosti u boravcima, prijevoz korisnika nabavljenim automobilima, okrugli stolovi, radionice… poboljšati kvalitetu života socijalno osjetljivih skupina i njihovo uključivanje u život lokalne zajednice te osigurati ravnotežu poslovnog i obiteljskog života članova obitelji koji ih uzdržavaju.